high availability clustering – 4

high-availability-clustering

Different networks

امکان اینکه کلاستر و ترافیک درخواست ها در یک شبکه یکسان قرار بگیرند وجود دارد اما ممکن است مشکلاتی را به وجود بیاورد. نود ها یا اعضای یک کلاستر نیازمند ارتباط با یکدیگرند و این ارتباط از طریق شبکه به وجود می آید. حال اگر درخواست های خارجی با شبکه اعضای کلاستر ادغام شوند ممکن است با از اشباع شدن رابط شبکه خارجی, کلاستر نیز مختل شود. لذا بهترین روش این است که علاوه بر اتصال تک تک اعضا به خروجی شبکه, یک شبکه داخلی نیز بین اعضای کلاستر برقرار شود تا موضوع مطرح شده تداخلی در کلاستر ایجاد ننماید. (بیشتر…)

high availability clustering – 3

اجزای مورد نیاز برای پیاده سازی یک خوشه با روش HA
برای پیاده‌سازی این نوع از خوشه بندی شما علاوه بر موارد بالا نیازمند اجزای دیگری خواهید بود که بر اساس نیاز و طرح شما ممکن است مورد استفاده قرار بگیرند.
برخی از این اجزا میتواند شامل موارد زیر باشد :‌
•    Shared storage
•    Different networks
•    Bonded network devices
•    Multipathing
•    Fencing/STONITH devices

(بیشتر…)

high availability clustering – 2

تاریخچه HA در لینوکس

اولین بار که از این روش استفاده شد در سال 1990 در پروژه کوچک و ساده‌ای به نام HeartBeat بود.در این پروژه تنها امکان مدیریت دو سیستم وجود داشت که در صورتی که یکی از آن‌ها از دسترس خارج میشد سیستم دیگر همان سرویس را مجدداً بار گزاری و اجرا مینمود.
آن زمان امکان مانیتورینگ و گزارش گیری از منابع موجود هر سیستم وجود نداشت تا سال 2000 که نسخه دوم پروژه اجرا شد. در حال حاضر بخش زیادی از سرور های لینوکس که از این روش استفاده میکنند بر مبنای پروژه HeartBeat 2.0 بنا شده اند. (بیشتر…)

high availability clustering – 1

چه انتظاری باید از خوشه بندی High Availability داشت؟

قبل از اینکه دست به پیاده‌سازی این روش بزنید باید در نظر داشته باشید که این روش میزان در دسترس بودن منابع را به حداکثر ممکن میرساند و نباید انتظار داشت که هرگز وقفه‌ای رخ ندهد.چرا که این میزان هرگز به طور قطع به 100 در صد نخواهد رسید. چنین روشی میتواند در تکنولوژی مجازی سازی مانند VMware vSphere نیز استفاده شود.بنابراین نیاز است که بدانیم این روش چه محدودیت‌هایی دارد. (بیشتر…)

خوشه بندی (Clustering) در لینوکس

2nodeHAcluster

خوشه بندی در شبکه

خوشه بندی در شبکه بر اساس اهداف زیر پیاده‌سازی میشوند:
۱- افزایش کارایی (High Performance)
۲- متعادل سازی استفاده از منابع (Load Balancing)
۳- افزایش زمان در دسترس بودن (High Availability)

(بیشتر…)