Tor یک مسیر پیازی!

Tor logo 2011

تور یک نرم افزار آزاد و رایگان است که به شما کمک میکند تا حضور شما در اینترنت پنهان شود .بنابراین یافتن موقعیت و فعالیت های شما در اینترنت پنهان خواهد ماند. تور از یک مدار مجازی و یا مجموعه ای از سیستم های داوطلب متصل به هم برای عبور اطلاعات و ترافیک اینترنت استفاده میکند. گاهی به اشتباه گفته می شود که تور سبب افزایش امنیت اطلاعات می شود اما در واقع اینچنین نیست. تور از روشی به نام مسیریابی پیازی برای ایجاد مدار استفاده می کند. (بیشتر…)

نگاهی به Diffie–Hellman Key Exchange

Diffie-Hellman Key Exchange

این روش که به اختصار D-H گفته می شود، برای ایجاد یک کلید رمز مشترک امن (Shared Secret) بین دو سیستم استفاده می شود به نحوی که هیچ فرد دیگری در بین راه امکان تشخیص کلید مشترک را نداشته باشد حتی اگر شبکه نا امن باشد. البته باید در نظر گرفت که اگر تبادل اطلاعات بدون رمزنگاری انجام شود امکان حمله از نوع MITM یا Man In The Middle وجود دارد بنابراین همواره بهترین راه برای استفاده از این روش، تبادل کلید با استفاده از رمزنگاری نامتقارن است. گرچه این روش در رمزنگاری های متقارن استفاده می شود اما بدون درگیر شدن رمزنگاری نا متقارن امنیت در این روش نیز کاهش خواهد یافت. (بیشتر…)