ذخیره CSS با مرورگر

save-css

گاهی مواقع نیاز داریم که قالب ابتدایی نرم افزار وب خود را از طریق مرورگر با ابزار Web Developement Tools تغییر دهیم و نتایج را به سرعت مشاهده نماییم. و سپس موارد تغییر یافته را به فایل های CSS اصلی منتقل نماییم. اما خیلی از برنامه نویسان فرانت اند هستند که هنوز از این روش برای تغییر CSS های یک صفحه وب استفاده می نمایند. در صورتی که روش بهتری برای اینکار وجود دارد تا همزمان با تغییر CSS ها از طریق مرورگر, تغییرات مورد نظر به صورت خودکار بر روی فایل های CSS اعمال گردند. (بیشتر…)

ادامه مطلب